Quyết định số 1027 của UBND Thành phố về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của SGD
Văn bản liên quan